top of page

Welkom by 'n Dag van GEBED!!!

'n Dag van GEBED is die resultaat van die Here wat ons harte indruk om mense in 'n ware verhouding met ons Hemelse Vader en ons Here en Verlosser Jesus Christus te bring. Nie net om van Hom te weet nie, maar om Hom eintlik te ken vir wie Hy werklik is. Betrek in verhouding met Christus deur gebed, geloof en sy Woord.

Uit Liefde, Geloof en Gehoorsaamheid aan die Here en die leiding van die Heilige Gees; hierdie bediening gaan fokus op...Dissipelskap. Ook bekend as die opbou van volgelinge van Christus. Ons bedoel nie dissipelskap vir enigiemand, of enigiets, behalwe die Here Jesus Christus nie. Nie 'n persoon nie, nie 'n gebou of enigiets anders nie ... Slegs dissipelskap aan Jesus; en bereik die Vader deur Hom met die leiding van Heilige Gees.  

Pastore John & Kimmesha Lussier

N DAG
VAN
GEBED

Om in verhouding met Christus betrokke te raak deur gebed, geloof en
Sy Woord

Jesus sê vir hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”

Johannes 14:6 (DB)

About
Shows

The Lord's House Podcast Network